PENGHANTARAN DATA MURID YANG TIDAK MENGUASAI ASAS 3M (PINCH) BIL.3/2012 (SEKOLAH MENENGAH DAN SEKOLAH RENDAH


Pengetua dan Guru Besar yang dihormati,

Surat JPNJ.PEM(47)/600-8/2/1/(36) bertarikh 8 Oktober 2012 dirujuk.
Bersama-sama ini disertakan surat dan borang DATA P1NCH BIL.3/2012. Pohon kerjasama pihak tuan untuk menghantar borang tersebut sebelum atau pada 31 Oktober, 2012 di Unit Akademik PPDJB u.p Pn. Norasikin bt Wahid, Pen.PPD Bahasa Melayu Rendah.

Sekian, terima kasih.

Muat turun borang di laman sesawang PPDJB.

Advertisements
By Cikgu Hafiz